Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành (vtz)

8.10
0.10
(1.25%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
8
Mở cửa
8.10
Khối lượng
256,400
Cao - thấp ngày
8.10 - 8.00
Cao - thấp 52w
9.50 - 6.80
Giá sổ sách
21.1
EPS
1.1k
PE
6.2 lần
ROA
2%
ROE
5%
Nợ
1,168 tỷ
Vốn CSH
486 tỷ
Tổng tài sản
1,654 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
240.6%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
29.4%
Tiền mặt
58 tỷ
%NN sở hữu
0.08
Vốn thị trường
179 tỷ
Beta
0
KL niêm yết
23 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 62.1%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194