CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (api)

9.40
0.80
(9.30%)
✓ Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng Công thức tính Ngày GDKHQ

Lịch sự kiện - API

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Cổ phiếu thưởng 06/09/2022
11/10/2022
100/120
Phát hành thêm: 45,864,000 (24)

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:120

API: Chấp thuận niêm yết bổ sung 45.863.976 cổ phiếu (11/10/2022 04:14)
APEC Investment chào bán 84 triệu cổ phiếu cho cổ đông giá 15.000 đồng/cp (28/09/2022 04:16)
API: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 84.083.976 cp (14/09/2022 08:44)
Phát hành khác 11/02/2022
11/02/2022
Phát hành thêm: 1,820,000

API: Chấp thuận niêm yết bổ sung 1.820.000 cổ phiếu (11/02/2022 07:32)
API: Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cp tăng VĐL (26/01/2022 08:42)
API: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 38.220.000 cp (12/01/2022 09:38)
API: Đã phát hành 1.820.000 cp ESOP (12/01/2022 09:37)
Cổ tức bằng tiền 05/10/2021
29/10/2021
3%
300 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 300 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 27/11/2020
14/12/2020
3%
300 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 300 đồng/CP
Phát hành khác 18/06/2015
18/06/2015
Phát hành thêm: 10,000,000

API: Chấp thuận niêm yết bổ sung 10.000.000 cổ phiếu (18/06/2015 00:00)
API phát hành riêng lẻ thành công 100 tỷ đồng nhờ cổ đông ngoại (09/04/2015 09:25)
API: Phát hành thành công 10.000.000 cổ phiếu riêng lẻ (18/03/2015 00:00)
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |