CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (api)

5.20
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
5.20
Mở cửa
5.20
Khối lượng
278,200
Cao - thấp ngày
5.20 - 5.10
Cao - thấp 52w
15.90 - 5.40
Giá sổ sách
11.4
EPS
0.3k
PE
6.1 lần
ROA
1%
ROE
3%
Nợ
1,353 tỷ
Vốn CSH
958 tỷ
Tổng tài sản
2,311 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
141.3%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
41.4%
Tiền mặt
90 tỷ
%NN sở hữu
0.07
Vốn thị trường
471 tỷ
Beta
3.4
KL niêm yết
84 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 79.0%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194