CTCP Tasco (hut)

18.80
0.50
(2.73%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Cổ tức bằng tiền 20/05/2008
12/06/2008
6%
600 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 2/2007, 600 đồng/cp
Cổ tức bằng tiền 20/03/2009
16/04/2009
12%
1200 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 2/2008, 1.200 đ/cp
Cổ tức bằng tiền 09/11/2009
04/12/2009
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 1/2009, 1.000 đ/cp
Phát hành hiện hữu 09/11/2009
08/12/2009
1/1
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 5,500,000

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 10.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2009
Ngày nộp tiền: 26/11/2009-24/12/2009
Phát hành chiến lược 09/11/2009
08/12/2009
Phát hành thêm: 2,225,000

Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ phát hành 2.225.000 cổ phần cho Cổ đông chiến lược với giá phát hành (dự kiến) là 13.500 đồng/cp. Số còn lại 275.000 cổ phần sẽ được phát hành cho cán bộ, nhân viên trong công ty với giá phát hành 12.000 đồng/cp.
Phát hành nội bộ 09/11/2009
08/12/2009
Phát hành thêm: 275,000

Cổ tức bằng tiền 08/03/2010
08/04/2010
2%
200 đồng/cổ phiếu

C. t.c ..t 2/2009, 200 ./cp
Phát hành hiện hữu 16/06/2010
22/09/2010
1/1
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 13,500,000 (2400)

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 10.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2010
Ngày nộp tiền: 29/06/2010-30/07/2010
Phát hành chiến lược 16/06/2010
22/09/2010
Phát hành thêm: 3,225,000

Phát hành 3,225 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược với giá 14.000 đồng/cp. Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 1 năm.
Phát hành nội bộ 16/06/2010
22/09/2010
Phát hành thêm: 675,000

Phát hành cho CBCNV 675.000 cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cp. Hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày phát hành.
Phát hành khác 16/06/2010
22/09/2010
Phát hành thêm: 4,100,000

2/8/2010
Tổng cộng đã có 145 nhà đầu tư đặt mua 10,44 triệu trong đợt chào bán 4,1 cổ phần ra công chúng của CTCP Tasco (HUT).

HUT: Giá đấu bình quân là 22.307 đồng/cp

============


HUT: Nhận lưu ký cổ phiếu bổ sung từ ngày 22/9/2010

- Giá trị cổ phiếu đăng ký bổ sung: 214.976.000.000 đồng (Hai trăm mười bốn tỷ chín trăm bẩy mươi sáu triệu đồng);
Cổ tức bằng tiền 30/08/2010
22/09/2010
18%
1800 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền 1.800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 01/09/2010
Cổ tức bằng tiền 14/03/2011
15/04/2011
7%
700 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền 700đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2011
Cổ phiếu thưởng 10/05/2013
19/06/2013
100/20
Phát hành thêm: 6,999,520 (49)

Trả cổ tức bằng cổ phiếu của năm 2011 và năm 2012 cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100:20
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2013

--

HUT: 19/06, ngày GD đầu tiên 6.999.471 CP niêm yết bổ sung
Phát hành khác 04/07/2013
04/07/2013
Phát hành thêm: 22,650,420

HUT: 04/07 ngày giao dịch đầu tiên 22.650.420 CP niêm yết bổ sung

- Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 64.647.491 cổ phiếu (Sáu mươi tư triệu sáu trăm bốn mươi bảy nghìn bốn trăm chín mươi mốt cổ phiếu);
Phát hành khác 07/05/2014
07/05/2014
Phát hành thêm: 20,000,000

HUT: 07/05, ngày giao dịch đầu tiên 20.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung
Phát hành khác 27/01/2015
27/01/2015
Phát hành thêm: 10,000,000

HUT: Niêm yết bổ sung 10.000.000 cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu (27/01/2015 00:00)
Phát hành khác 13/05/2015
13/05/2015
Phát hành thêm: 20,000,000

HUT: 19/05/2015, ngày giao dịch đầu tiên 20.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung (13/05/2015 11:02)
Cổ phiếu thưởng 10/06/2015
07/07/2015
100/12
Phát hành thêm: 13,757,699 (457)

Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2014. tỷ lệ 100:12
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2015
--

HUT: Chấp thuận niêm yết bổ sung 13.757.242 cổ phiếu (07/07/2015 00:00)
Cổ tức bằng tiền 24/02/2016
16/03/2016
7%
700 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền. 700đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2016
Phát hành hiện hữu 24/02/2016
04/07/2016
10/7
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 89,883,313 (49870630)

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu. tỷ lệ 10:7. 10.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2016
Ngày nộp tiền: 03/03/2016-30/03/2016

---

HUT: 04/07/2016, ngày giao dịch 40.012.683 cổ phiếu niêm yết bổ sung (29/06/2016 08:56)
HUT: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 40.012.683 cổ phiếu (22/06/2016 00:00)
HUT: Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành 168.417.416 cp (03/06/2016 17:32)
Cổ tức bằng tiền 27/07/2016
10/08/2016
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền. 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2016
Phát hành khác 01/11/2016
01/11/2016
Phát hành thêm: 7,912,000

HUT: Ngày 01/11/2016, giao dịch 7.912.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung (25/10/2016 17:51)
HUT: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 7.912.000 cổ phiếu (21/10/2016 00:00)
HUT: Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành 176.329.416 cp (17/10/2016 15:23)
Cổ tức bằng tiền 23/05/2017
09/06/2017
7%
700 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 700 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng 23/05/2017
03/07/2017
100/8
Phát hành thêm: 14,106,353 (856)

Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 8%

HUT: Ngày 03/07/2017, giao dịch đầu tiên 14.105.497 cổ phiếu niêm yết bổ sung (28/06/2017 15:38)
Phát hành khác 15/09/2017
15/09/2017
Phát hành thêm: 50,000,000

HUT: Ngày 15/09/2017, giao dịch đầu tiên 50.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung (13/09/2017 10:27)

HUT: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 240.434.913 cp (23/08/2017 14:29)
Phát hành khác 20/10/2017
20/10/2017
Phát hành thêm: 10,624,000

HUT: Ngày 20/10/2017, giao dịch đầu tiên 10.624.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung (18/10/2017 14:58)
HUT: Chấp thuận niêm yết bổ sung 10.624.000 cổ phiếu (16/10/2017 11:18)
Vì sao nhà đầu tư nước ngoài liên tục rót hàng nghìn tỷ đồng mua mạnh các doanh nghiệp hạ tầng? (09/10/2017 16:12)
HUT: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 251.058.913 cp (26/09/2017 09:40)
Cổ tức bằng tiền 02/11/2018
19/11/2018
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 500 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng 02/11/2018
07/12/2018
100/7
Phát hành thêm: 17,574,124 (1072)

Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7
Phát hành khác 19/12/2022
19/12/2022
Phát hành thêm: 80,000,000

HUT: Ngày 19/12/2022, giao dịch đầu tiên 80.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung (21/02/2022 09:12)
HUT: Chấp thuận niêm yết bổ sung 80.000.000 cổ phiếu (28/01/2022 09:14)
HUT: Đã phát hành 80.000.000 cp riêng lẻ (22/12/2021 09:56)
HUT: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 348.631.965 cp (22/12/2021 09:54)
HUT: Nghị quyết HĐQT thông qua chi tiết mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cp riêng lẻ (18/11/2021 10:09)
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |