CTCP Quốc Cường Gia Lai (qcg)

14.40
0.90
(6.67%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Cổ tức bằng tiền 21/10/2011
21/11/2011
5%
500 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2011
Cổ tức bằng tiền 18/07/2017
31/07/2017
8.60%
860 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 860 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã CK: QCG) như sau:

Cổ tức bằng tiền 25/05/2018
27/06/2018
6.40%
640 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 640 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2018 và thanh toán cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền mặt của  Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã CK: QCG) như sau:

Phát hành hiện hữu 24/08/2010
12/11/2010
1/1
(giá: 15,000)
Phát hành thêm: 60,157,495

Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 15.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2010
Ngày nộp tiền: 03/09/2010-30/09/2010
---------------------------------------------------


QCG
Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (HOSE)
Giá hiện tại: QCG 20.6 0(0) Hồ sơ công ty Tra cứu GDCĐ lớn & CĐ nội bộ
QCG: Chào bán 61.360.644 cổ phiếu ra công chúng


Ngày 11/8/2010, UBCKNN đã cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 637/UBCK-GCN cho CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG) với nội dung như sau:
CTCP Quốc Cường Gia Lai được phép chào bán ra công chúng chi tiết như sau:
Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 61.360.644 cp, trong đó:
60.157.495 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
1.203.149 cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt.
Thời gian phân phối: trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán có hiệu lực
Phương thức phân phối: theo phương án nêu trong bản cáo bạch
Tổ chức tư vấn phát hành: CTCP Chứng khoán Sài Gòn
------------------------------------------------------
QCG: Chấp thuận Niêm yết bổ sung 61.360.644 CP
Ngày niêm yết bổ sung 12/11/2010
Phát hành nội bộ 24/08/2010
12/11/2010
Phát hành thêm: 1,203,149

Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 15.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2010
Ngày nộp tiền: 03/09/2010-30/09/2010
---------------------------------------------------


QCG
Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (HOSE)
Giá hiện tại: QCG 20.6 0(0) Hồ sơ công ty Tra cứu GDCĐ lớn & CĐ nội bộ
QCG: Chào bán 61.360.644 cổ phiếu ra công chúng


Ngày 11/8/2010, UBCKNN đã cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 637/UBCK-GCN cho CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG) với nội dung như sau:
CTCP Quốc Cường Gia Lai được phép chào bán ra công chúng chi tiết như sau:
Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 61.360.644 cp, trong đó:
60.157.495 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
1.203.149 cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt.
Thời gian phân phối: trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán có hiệu lực
Phương thức phân phối: theo phương án nêu trong bản cáo bạch
Tổ chức tư vấn phát hành: CTCP Chứng khoán Sài Gòn
------------------------------------------------------
QCG: Chấp thuận Niêm yết bổ sung 61.360.644 CP
Ngày niêm yết bổ sung 12/11/2010
Phát hành khác 13/08/2012
13/08/2012
Phát hành thêm: 5,558,723

QCG: Được chấp nhận niêm yết bổ sung 5,56 triệu cổ phiếu
Ngày niêm yết có hiệu lực: 13/8/2012.

Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 5.558.723 CP.

Tổng giá trị niêm yết bổ sung: 55.587.230.000 đồng

Ngày niêm yết có hiệu lực: 13/8/2012.
Phát hành khác 12/03/2015
12/03/2015
Phát hành thêm: 145,125,281

QCG: 12.3.2015, niêm yết bổ sung 145.125.281 cổ phiếu

- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 272.202.143 cổ phiếu ( Hai trăm bảy mươi hai triệu hai trăm lẻ hai ngàn một trăm bốn mươi ba cổ phiếu)

- Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và hoán đổi (cấn trừ) công nợ của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai.
Phát hành khác 22/05/2015
22/05/2015
Phát hành thêm: 2,927,167

QCG: 22.5.2015, niêm yết bổ sung 2.927.167 cổ phiếu

- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 275.129.310 cổ phiếu ( Hai trăm bảy mươi lăm triệu một trăm hai mươi chín ngàn ba trăm mười cổ phiếu)

- Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nhằm thực hiện sáp nhập Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Địa ốc Sài Gòn Xanh vào Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai.
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |