CTCP Quốc Cường Gia Lai (qcg)

9.16
0.03
(0.33%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
9.13
Mở cửa
9.17
Khối lượng
470,600
Cao - thấp ngày
9.17 - 9.07
Cao - thấp 52w
15.15 - 3.32
Giá sổ sách
15.8
EPS
-0.0k
PE
0 lần
ROA
-0%
ROE
-0%
Nợ
5,309 tỷ
Vốn CSH
4,335 tỷ
Tổng tài sản
9,644 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
122.5%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
45.0%
Tiền mặt
30 tỷ
%NN sở hữu
0.63
Vốn thị trường
2,614 tỷ
Beta
2.4
KL niêm yết
275 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 41.1%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194