CTCP Sonadezi Giang Điền (szg)

32
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Cổ tức bằng tiền 21/04/2022
10/05/2022
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 24/08/2022
20/09/2022
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 29/11/2022
28/12/2022
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 14/09/2023
03/10/2023
8%
800 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 800 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 29/11/2023
28/12/2023
4%
400 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 400 đồng/CP
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |