CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (amv)

3.90
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
3.90
Mở cửa
3.90
Khối lượng
1,150,100
Cao - thấp ngày
4.00 - 3.90
Cao - thấp 52w
5.50 - 2.70
Giá sổ sách
12.9
EPS
0.1k
PE
30.9 lần
ROA
1%
ROE
1%
Nợ
284 tỷ
Vốn CSH
1,687 tỷ
Tổng tài sản
1,971 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
16.8%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
85.6%
Tiền mặt
82 tỷ
%NN sở hữu
0.53
Vốn thị trường
446 tỷ
Beta
1.8
KL niêm yết
131 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 76.9%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194