CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco (dmc)

56.20
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
56.20
Mở cửa
0
Khối lượng
0
Cao - thấp ngày
0.00 - 0.00
Cao - thấp 52w
70.00 - 38.61
Giá sổ sách
42.1
EPS
5.7k
PE
10.9 lần
ROA
11%
ROE
13%
Nợ
377 tỷ
Vốn CSH
1,463 tỷ
Tổng tài sản
1,839 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
25.8%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
79.5%
Tiền mặt
88 tỷ
%NN sở hữu
56.42
Vốn thị trường
2,188 tỷ
Beta
0.8
KL niêm yết
35 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 52.6%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194