CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (cti)

16.15
0.20
(1.25%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
15.95
Mở cửa
15.95
Khối lượng
460,400
Cao - thấp ngày
16.35 - 15.75
Cao - thấp 52w
17.30 - 10.65
Giá sổ sách
22.3
EPS
1.0k
PE
12.4 lần
ROA
1%
ROE
5%
Nợ
3,166 tỷ
Vốn CSH
1,406 tỷ
Tổng tài sản
4,572 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
225.3%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
30.7%
Tiền mặt
42 tỷ
%NN sở hữu
1.31
Vốn thị trường
917 tỷ
Beta
1.4
KL niêm yết
63 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 53.7%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194