CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội (ebs)

12.10
0.20
(1.68%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
11.90
Mở cửa
12
Khối lượng
2,300
Cao - thấp ngày
12.10 - 12.00
Cao - thấp 52w
15.20 - 7.11
Giá sổ sách
13.7
EPS
1.4k
PE
9.4 lần
ROA
7%
ROE
10%
Nợ
49 tỷ
Vốn CSH
140 tỷ
Tổng tài sản
189 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
34.7%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
74.3%
Tiền mặt
10 tỷ
%NN sở hữu
8.31
Vốn thị trường
131 tỷ
Beta
0.6
KL niêm yết
10 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 51.4%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194