CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội (ebs)

9.6
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
9.6
9.6
9.6
9.6
0
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
14.1
1.3k
7.3 lần
7%
9%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
1.0
98 tỷ
10 triệu
285
12.4-7.7
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
47 tỷ
146 tỷ
32.3%
75.6%
7 tỷ

Chỉ số tài chính công ty / ngành

Chỉ số Công ty Ngành
EPS 1.3k 0k
PE 7.3 lần 0 lần
ROA 6.9% 0%
ROE 9.3% 0%
P/B 1 0

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
8.80 1,000 10.50 2,000
8.70 100
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2021 95 (0.12) 0% 9.40 (0.01) 0%
2020 120 (0.11) 0% 11 (0.01) 0%
2019 177 (0.17) 0% 14 (0.01) 0%
2018 0 (0.18) 0% 13.60 (0.01) 0%
2017 0 (0.19) 0% 13.40 (0.01) 0%


TOP MÃ LIÊN QUAN

Mã CK Giá Thay đổi % Giá sổ sách EPS PE ROA ROE