CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang (bio)

21.40
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
21.40
21.40
21.40
21.40
0
11.4K
0.7K
30.6x
1.9x
5% # 6%
2.3
183 Bi
9 Mi
827
23 - 15

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
18.20 500 21.00 1,800
0 21.40 100
0.00 0 22.00 100
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
#UPCOM - ^UPCOM     (14 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VGI 89.70 (-7.60) 27.2%
ACV 108.20 (-4.40) 23.4%
MCH 193.00 (-3.10) 13.6%
BSR 22.70 (-0.20) 6.6%
VEA 44.00 (-1.00) 5.5%
MVN 38.50 (-3.30) 4.5%
FOX 90.00 (-1.50) 4.3%
VEF 213.10 (0.10) 3.4%
PGV 23.90 (0.35) 2.5%
SSH 69.00 (-0.20) 2.4%
DNH 44.00 (0.00) 1.8%
QNS 48.80 (-0.50) 1.7%
VSF 34.50 (0.60) 1.6%
CTR 132.90 (-5.50) 1.5%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2019 33.30 (0.04) 0% 3 (0.00) 0%
2020 33.40 (0.04) 0% 0 (0.01) 0%
2021 35 (0.04) 0% 3.60 (0.00) 0%
2022 42 (0) 0% 0 (0) 0%
2023 65 (0) 0% 0 (0) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2023
Qúy 4
2022
Qúy 4
2021
Qúy 4
2020
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV70,02756,31338,33535,98936,653
Tổng lợi nhuận trước thuế8,0979,8964,5626,0086,248
Lợi nhuận sau thuế 6,0157,8723,6085,0954,905
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ6,0157,8723,6085,0954,905
Tổng tài sản110,437119,339101,663103,966110,437119,339101,663103,96696,29491,43687,99154,919
Tổng nợ12,82020,5027,95211,04312,82020,5027,95211,0435,6553,8942,41520,315
Vốn chủ sở hữu97,61798,83793,71192,92397,61798,83793,71192,92390,63987,54185,57634,604


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |