CTCP Thủy điện Buôn Đôn (bsa)

17.70
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
17.70
Mở cửa
17.70
Khối lượng
200
Cao - thấp ngày
17.70 - 17.70
Cao - thấp 52w
18.14 - 15.42
Giá sổ sách
15.5
EPS
1.7k
PE
7.4 lần
ROA
8%
ROE
11%
Nợ
453 tỷ
Vốn CSH
975 tỷ
Tổng tài sản
1,427 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
46.5%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
68.3%
Tiền mặt
18 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
1,115 tỷ
Beta
0.3
KL niêm yết
63 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 49.2%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194