CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức (btd)

22
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
22
22
22
22
0
38.8K
1.3K
17.5x
0.6x
1% # 3%
1.2
141 Bi
6 Mi
684
23.2 - 17.5
512 Bi
249 Bi
206.0%
32.68%
26 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
18.70 1,100 21.00 4,300
0 21.50 200
0.00 0 21.60 2,000
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
#UPCOM - ^UPCOM     (14 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VGI 89.80 (-7.50) 27.2%
ACV 108.00 (-4.60) 23.4%
MCH 193.00 (-3.10) 13.6%
BSR 22.70 (-0.20) 6.6%
VEA 44.10 (-0.90) 5.5%
MVN 38.60 (-3.20) 4.5%
FOX 90.00 (-1.50) 4.3%
VEF 213.10 (0.10) 3.4%
PGV 23.90 (0.35) 2.5%
SSH 69.00 (-0.20) 2.4%
DNH 44.00 (0.00) 1.8%
QNS 48.80 (-0.50) 1.7%
VSF 34.50 (0.60) 1.6%
CTR 133.00 (-5.40) 1.5%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 170 (0.97) 1% 20 (0.05) 0%
2018 240 (0.95) 0% 21 (0.04) 0%
2019 340 (0.93) 0% 21 (0.04) 0%
2020 300 (1.18) 0% 22 (0.05) 0%
2021 310 (1.20) 0% 22 (0.05) 0%
2022 310 (0) 0% 22.50 (0) 0%
2023 315.68 (0) 0% 20 (0) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2023
Qúy 4
2022
Qúy 4
2021
Qúy 4
2020
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV783,944726,1791,202,1181,181,293929,511951,861966,645774,467627,367397,965
Tổng lợi nhuận trước thuế19,00321,13756,67968,24349,80449,19758,84654,38844,35529,616
Lợi nhuận sau thuế 15,05415,97045,01954,18239,58839,17346,87243,32133,43023,227
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ8,0859,92132,50639,54230,40628,85534,68832,45826,28418,313
Tổng tài sản760,653769,234827,515775,800760,653769,234827,515775,800709,382816,824646,771448,074394,269300,750
Tổng nợ512,086516,872549,535503,669512,086516,872549,535503,669452,130575,600424,701258,087225,074146,283
Vốn chủ sở hữu248,567252,361277,980272,130248,567252,361277,980272,130257,251241,224222,070189,987169,195154,467


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |