CTCP Cấp nước Cà Mau (cmw)

9.60
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
9.60
Mở cửa
0
Khối lượng
0
Cao - thấp ngày
0.00 - 0.00
Cao - thấp 52w
14.00 - 6.50
Giá sổ sách
10.9
EPS
0.9k
PE
15.5 lần
ROA
4%
ROE
8%
Nợ
156 tỷ
Vốn CSH
169 tỷ
Tổng tài sản
326 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
92.3%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
52.0%
Tiền mặt
22 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
149 tỷ
Beta
1.0
KL niêm yết
16 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 49.0%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194