CTCP Cấp nước Cà Mau (cmw)

13
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
13
13
13
13
0
11.4K
0.9K
14.3x
1.1x
4% # 8%
2.0
202 Bi
16 Mi
196
15 - 7.1

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
13.00 100 13.30 1,000
12.90 200 13.40 1,100
12.70 500 13.50 1,600
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
#UPCOM - ^UPCOM     (14 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VGI 102.30 (-5.70) 29.0%
ACV 116.00 (-2.50) 22.8%
MCH 195.90 (0.70) 12.6%
BSR 23.60 (-0.50) 6.6%
VEA 46.50 (0.00) 5.5%
MVN 43.50 (-4.20) 5.0%
FOX 96.00 (-4.80) 4.4%
VEF 214.50 (0.10) 3.1%
PGV 24.40 (0.10) 2.4%
SSH 69.10 (0.00) 2.3%
DNH 44.00 (0.00) 1.6%
QNS 49.70 (0.20) 1.6%
VSF 33.00 (-1.70) 1.5%
CTR 142.00 (-3.50) 1.5%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 95.40 (0.10) 0% 9.53 (0.01) 0%
2018 94 (0.10) 0% 10 (0.01) 0%
2019 97.50 (0.11) 0% 8.50 (0.01) 0%
2020 100.50 (0.12) 0% 8.50 (0.01) 0%
2021 105.50 (0.11) 0% 8.90 (0.01) 0%
2022 107.10 (0.12) 0% 9.10 (0.01) 0%
2023 108 (0.03) 0% 9.44 (0.00) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Qúy 3
2023
Qúy 2
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV35,66233,25832,14529,844123,474116,129110,456123,496111,042102,595103,84794,650
Tổng lợi nhuận trước thuế7,0141,6865,9832,98613,77111,56912,02612,37012,21511,48413,22310,607
Lợi nhuận sau thuế 5,6101,3494,7862,38711,0169,2459,77310,0429,7519,18510,5788,479
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ5,6101,3494,7862,38711,0169,2459,77310,0429,7519,18510,5788,479
Tổng tài sản332,482325,753325,723327,317327,220348,282337,817340,068346,593358,530338,852508,252544,146
Tổng nợ156,120155,001156,320162,700156,468179,497169,945172,115177,715190,463171,758352,317412,502
Vốn chủ sở hữu176,362170,752169,403164,617170,752169,235167,872167,953168,879168,066167,094155,936131,644


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |