CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 (dc1)

6.40
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
6.40
Mở cửa
6.10
Khối lượng
500
Cao - thấp ngày
6.90 - 6.10
Cao - thấp 52w
8.07 - 4.04
Giá sổ sách
16.3
EPS
0.8k
PE
8.7 lần
ROA
1%
ROE
5%
Nợ
138 tỷ
Vốn CSH
51 tỷ
Tổng tài sản
189 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
267.6%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
27.2%
Tiền mặt
0 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
21 tỷ
Beta
1
KL niêm yết
3 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 67.0%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194