CTCP Vật tư Nông Nghiệp Đồng Nai (doc)

7.80
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
7.80
Mở cửa
7.80
Khối lượng
100
Cao - thấp ngày
7.80 - 7.80
Cao - thấp 52w
10.82 - 5.59
Giá sổ sách
11.4
EPS
1.8k
PE
4.3 lần
ROA
14%
ROE
16%
Nợ
15 tỷ
Vốn CSH
114 tỷ
Tổng tài sản
129 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
13.5%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
88.1%
Tiền mặt
8 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
77 tỷ
Beta
0.7
KL niêm yết
10 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 53.7%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194