CTCP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (hpt)

13.50
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
13.50
Mở cửa
0
Khối lượng
0
Cao - thấp ngày
0.00 - 0.00
Cao - thấp 52w
17.93 - 9.63
Giá sổ sách
12.9
EPS
1.3k
PE
10.5 lần
ROA
3%
ROE
10%
Nợ
246 tỷ
Vốn CSH
128 tỷ
Tổng tài sản
374 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
191.8%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
34.3%
Tiền mặt
7 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
112 tỷ
Beta
1.0
KL niêm yết
8 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 46.7%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194