Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (llm)

8.50
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
8.50
Mở cửa
0
Khối lượng
0
Cao - thấp ngày
0.00 - 0.00
Cao - thấp 52w
13.70 - 7.50
Giá sổ sách
11.6
EPS
-0.5k
PE
133.3 lần
ROA
-1%
ROE
-4%
Nợ
4,950 tỷ
Vốn CSH
924 tỷ
Tổng tài sản
5,874 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
535.9%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
15.7%
Tiền mặt
2,429 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
638 tỷ
Beta
1.3
KL niêm yết
80 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 41.1%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194