CTCP Môi trường Đô thị Phú Yên (mpy)

8
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
8
Mở cửa
0
Khối lượng
0
Cao - thấp ngày
0.00 - 0.00
Cao - thấp 52w
7.00 - 6.40
Giá sổ sách
11.4
EPS
1.1k
PE
6.1 lần
ROA
7%
ROE
10%
Nợ
34 tỷ
Vốn CSH
70 tỷ
Tổng tài sản
104 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
48.3%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
67.4%
Tiền mặt
20 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
43 tỷ
Beta
0.0
KL niêm yết
6 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 56.9%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194