Công ty cổ phần May Nam Định (njc)

19
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
19
Mở cửa
0
Khối lượng
0
Cao - thấp ngày
0.00 - 0.00
Cao - thấp 52w
24.21 - 12.50
Giá sổ sách
24.6
EPS
7.0k
PE
2.7 lần
ROA
7%
ROE
28%
Nợ
215 tỷ
Vốn CSH
74 tỷ
Tổng tài sản
289 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
292.1%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
25.5%
Tiền mặt
27 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
57 tỷ
Beta
1.0
KL niêm yết
3 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 61.0%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194