Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP (tbd)

90.20
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
90.20
Mở cửa
103.60
Khối lượng
200
Cao - thấp ngày
103.60 - 90.20
Cao - thấp 52w
135.00 - 45.00
Giá sổ sách
16.4
EPS
1.0k
PE
87 lần
ROA
2%
ROE
6%
Nợ
900 tỷ
Vốn CSH
532 tỷ
Tổng tài sản
1,432 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
169.2%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
37.1%
Tiền mặt
34 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
3,249 tỷ
Beta
1.6
KL niêm yết
32 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 35.5%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194