CTCP Khoáng sản Viglacera (vim)

25.50
0.40
(1.59%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
25.10
25.10
25.50
25.10
3,600
19.4K
2.4K
10.5x
1.3x
6% # 12%
1.8
31 Bi
1 Mi
366
30 - 18.6

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
ATC 0 25.50 3,000
0 28.80 5,000
0.00 0 0.00 0
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
#UPCOM - ^UPCOM     (14 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VGI 89.80 (-7.50) 27.2%
ACV 108.00 (-4.60) 23.4%
MCH 193.00 (-3.10) 13.6%
BSR 22.70 (-0.20) 6.6%
VEA 44.10 (-0.90) 5.5%
MVN 38.60 (-3.20) 4.5%
FOX 90.00 (-1.50) 4.3%
VEF 213.10 (0.10) 3.4%
PGV 23.90 (0.35) 2.5%
SSH 69.00 (-0.20) 2.4%
DNH 44.00 (0.00) 1.8%
QNS 48.80 (-0.50) 1.7%
VSF 34.50 (0.60) 1.6%
CTR 133.00 (-5.40) 1.5%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:39 25.10 0 100 100
09:53 25.10 0 1,000 1,100
10:10 25.20 0.10 200 1,300
10:11 25.50 0.40 200 1,500
10:20 25.50 0.40 100 1,600
10:41 25.50 0.40 100 1,700
10:43 25.50 0.40 1,400 3,100
11:27 25.50 0.40 500 3,600

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 92 (0.08) 0% 6 (0.00) 0%
2018 78.16 (0.09) 0% 9 (0.01) 0%
2019 107 (0.11) 0% 9.50 (0.01) 0%
2020 100 (0.09) 0% 0 (0.00) 0%
2021 90 (0.10) 0% 2.74 (0.01) 0%
2022 92.65 (0.08) 0% 0 (0.00) 0%
2023 82.62 (0) 0% 0 (0) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2023
Qúy 4
2022
Qúy 4
2021
Qúy 4
2020
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015
Doanh thu bán hàng và CCDV76,77083,982102,34989,293110,149
Tổng lợi nhuận trước thuế3,8365,0156,7315,2469,968
Lợi nhuận sau thuế 2,9793,6335,4874,1377,884
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ2,9793,6335,4874,1377,884
Tổng tài sản48,91841,67839,96738,26048,91841,67839,96738,26044,32250,53543,38042,41452,075
Tổng nợ24,68116,88815,76016,64524,68116,88815,76016,64521,32528,65927,76624,87937,090
Vốn chủ sở hữu24,23724,79024,20621,61524,23724,79024,20621,61522,99821,87615,61317,53514,985


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |