CTCP Đầu tư và Thương mại DIC (dic)

1.20
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
1.20
Mở cửa
1.20
Khối lượng
228,900
Cao - thấp ngày
1.20 - 1.10
Cao - thấp 52w
2.00 - 1.00
Giá sổ sách
3.5
EPS
-2.9k
PE
0 lần
ROA
-7%
ROE
-84%
Nợ
1,428 tỷ
Vốn CSH
-47 tỷ
Tổng tài sản
1,381 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
-3,033.8%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
-3.4%
Tiền mặt
1 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
40 tỷ
Beta
2.6
KL niêm yết
27 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 24.3%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194