CTCP Petec Bình Định (gcb)

18
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
18
Mở cửa
0
Khối lượng
0
Cao - thấp ngày
0.00 - 0.00
Cao - thấp 52w
24.20 - 10.90
Giá sổ sách
17.8
EPS
1.9k
PE
9.4 lần
ROA
2%
ROE
10%
Nợ
357 tỷ
Vốn CSH
72 tỷ
Tổng tài sản
429 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
497.3%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
16.7%
Tiền mặt
20 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
71 tỷ
Beta
1.3
KL niêm yết
4 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 40.0%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194