CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mpc)

17.80
0.20
(1.14%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
17.60
Mở cửa
17.60
Khối lượng
222,300
Cao - thấp ngày
17.90 - 17.60
Cao - thấp 52w
20.10 - 14.20
Giá sổ sách
28.1
EPS
0.9k
PE
5 lần
ROA
2%
ROE
3%
Nợ
5,354 tỷ
Vốn CSH
5,619 tỷ
Tổng tài sản
10,973 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
95.3%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
51.2%
Tiền mặt
415 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
3,360 tỷ
Beta
0.8
KL niêm yết
200 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 66.1%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194