CTCP Nhiệt điện Phả Lại (ppc)

13.75
0.05
(0.36%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
13.70
Mở cửa
13.70
Khối lượng
185,000
Cao - thấp ngày
13.80 - 13.70
Cao - thấp 52w
16.39 - 10.61
Giá sổ sách
16.6
EPS
1.1k
PE
9 lần
ROA
6%
ROE
7%
Nợ
684 tỷ
Vốn CSH
5,133 tỷ
Tổng tài sản
5,817 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
13.3%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
88.2%
Tiền mặt
394 tỷ
%NN sở hữu
13.18
Vốn thị trường
4,094 tỷ
Beta
0.8
KL niêm yết
318 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 70.7%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194