CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (vpd)

23.50
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
23.50
Mở cửa
23.50
Khối lượng
700
Cao - thấp ngày
23.50 - 23.50
Cao - thấp 52w
27.52 - 19.44
Giá sổ sách
15.6
EPS
1.9k
PE
8.8 lần
ROA
11%
ROE
12%
Nợ
273 tỷ
Vốn CSH
1,657 tỷ
Tổng tài sản
1,930 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
16.5%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
85.8%
Tiền mặt
85 tỷ
%NN sở hữu
25.60
Vốn thị trường
2,334 tỷ
Beta
0.4
KL niêm yết
107 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 55.2%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194