CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (qtp)

15
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
15
Mở cửa
15.20
Khối lượng
185,900
Cao - thấp ngày
15.30 - 14.90
Cao - thấp 52w
16.98 - 9.83
Giá sổ sách
12.1
EPS
1.0k
PE
10.8 lần
ROA
6%
ROE
8%
Nợ
2,018 tỷ
Vốn CSH
5,422 tỷ
Tổng tài sản
7,440 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
37.2%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
72.9%
Tiền mặt
260 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
6,120 tỷ
Beta
0.8
KL niêm yết
450 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 47.9%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194