Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (pow)

11.30
0.05
(0.44%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
11.25
Mở cửa
11.35
Khối lượng
2,525,200
Cao - thấp ngày
11.35 - 11.20
Cao - thấp 52w
14.10 - 9.58
Giá sổ sách
14.4
EPS
0.6k
PE
17.7 lần
ROA
2%
ROE
4%
Nợ
29,900 tỷ
Vốn CSH
33,708 tỷ
Tổng tài sản
63,608 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
88.7%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
53.0%
Tiền mặt
7,510 tỷ
%NN sở hữu
6.70
Vốn thị trường
24,824 tỷ
Beta
1.2
KL niêm yết
2,342 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 57.4%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194