CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (ish)

22.70
1.70
(8.10%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
21
Mở cửa
22
Khối lượng
4,200
Cao - thấp ngày
22.70 - 21.90
Cao - thấp 52w
21.24 - 15.09
Giá sổ sách
13.1
EPS
2.2k
PE
8.2 lần
ROA
14%
ROE
17%
Nợ
100 tỷ
Vốn CSH
590 tỷ
Tổng tài sản
690 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
17.0%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
85.5%
Tiền mặt
18 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
913 tỷ
Beta
0.5
KL niêm yết
45 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 55.2%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194