CTCP Thủy điện Thác Mơ (tmp)

60.80
0.80
(1.33%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
60
Mở cửa
61
Khối lượng
700
Cao - thấp ngày
61.00 - 60.80
Cao - thấp 52w
61.00 - 48.60
Giá sổ sách
26.5
EPS
7.0k
PE
7.1 lần
ROA
21%
ROE
27%
Nợ
539 tỷ
Vốn CSH
1,855 tỷ
Tổng tài sản
2,394 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
29.0%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
77.5%
Tiền mặt
267 tỷ
%NN sở hữu
0.69
Vốn thị trường
3,941 tỷ
Beta
-0.1
KL niêm yết
70 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 51.5%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194