CTCP Thủy điện Cần Đơn (sjd)

15.20
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
15.20
Mở cửa
15.20
Khối lượng
95,700
Cao - thấp ngày
15.25 - 15.10
Cao - thấp 52w
18.26 - 12.61
Giá sổ sách
14.6
EPS
1.9k
PE
7.4 lần
ROA
8%
ROE
13%
Nợ
554 tỷ
Vốn CSH
1,007 tỷ
Tổng tài sản
1,562 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
55.0%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
64.5%
Tiền mặt
166 tỷ
%NN sở hữu
12.72
Vốn thị trường
980 tỷ
Beta
0.7
KL niêm yết
69 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 62.5%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194