CTCP Suất ăn Hàng không Nội Bài (ncs)

20
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
20
Mở cửa
20
Khối lượng
2,100
Cao - thấp ngày
20.00 - 20.00
Cao - thấp 52w
23.20 - 16.70
Giá sổ sách
6.2
EPS
2.2k
PE
15.7 lần
ROA
7%
ROE
35%
Nợ
410 tỷ
Vốn CSH
112 tỷ
Tổng tài sản
522 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
366.9%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
21.4%
Tiền mặt
23 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
341 tỷ
Beta
0.7
KL niêm yết
18 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 43.6%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194