CTCP Chứng khoán SSI (ssi)

23.4
-0.05
(-0.21%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
23.4
23.5
23.6
23.1
14,844,600
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
15.4
1k
23.4 lần
3%
7%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
2.0
34,771 tỷ
1,489 triệu
17,134,453
27.0-13.9
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
35,013 tỷ
15,068 tỷ
232.4%
30.1%
805 tỷ

Chỉ số tài chính công ty / ngành

Chỉ số Công ty Ngành
EPS 1k 0k
PE 23.4 lần 0 lần
ROA 2.8% 0%
ROE 6.5% 0%
P/B 2 0

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2021 5,263 (7.44) 0% 1,870 (2.70) 0%
2020 2,750 (4.37) 0% 868 (1.26) 0%
2019 2,950 (3.24) 0% 1,100 (0.91) 0%
2018 3,410 (3.67) 0% 1,615 (1.30) 0%
2017 2,108 (2.90) 0% 1,058 (1.16) 0%


TOP MÃ LIÊN QUAN

Mã CK Giá Thay đổi % Giá sổ sách EPS PE ROA ROE