CTCP Chứng khoán VNDirect (vnd)

17.4
0.35
(2.05%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
17.1
17.3
17.5
17.1
40,638,900
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
12.0
0.5k
35.5 lần
2%
4%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
2.2
21,190 tỷ
1,218 triệu
20,946,399
25.5-9.7
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
32,333 tỷ
10,357 tỷ
312.2%
24.3%
997 tỷ

Chỉ số tài chính công ty / ngành

Chỉ số Công ty Ngành
EPS 0.5k 0k
PE 35.5 lần 0 lần
ROA 1.6% 0%
ROE 4.1% 0%
P/B 1 0

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2021 2,556 (6.04) 0% 880 (2.38) 0%
2020 0 (2.13) 0% 405 (0.69) 0%
2019 1,797 (1.50) 0% 487 (0.38) 0%
2018 1,850 (1.54) 0% 680 (0.37) 0%
2017 950.90 (1.24) 0% 300.10 (0.47) 0%


TOP MÃ LIÊN QUAN

Mã CK Giá Thay đổi % Giá sổ sách EPS PE ROA ROE