CTCP Xi măng Bỉm Sơn (bcc)

9.80
-0.10
(-1.01%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
9.90
Mở cửa
10
Khối lượng
296,400
Cao - thấp ngày
10.00 - 9.70
Cao - thấp 52w
14.02 - 4.90
Giá sổ sách
16.0
EPS
-1.1k
PE
0 lần
ROA
-3%
ROE
-7%
Nợ
1,941 tỷ
Vốn CSH
1,967 tỷ
Tổng tài sản
3,908 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
98.7%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
50.3%
Tiền mặt
6 tỷ
%NN sở hữu
1.22
Vốn thị trường
1,035 tỷ
Beta
2.3
KL niêm yết
123 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 43.5%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194