CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (tig)

10.20
-0.20
(-1.92%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
10.40
Mở cửa
10.30
Khối lượng
1,217,700
Cao - thấp ngày
10.40 - 10.10
Cao - thấp 52w
12.80 - 4.70
Giá sổ sách
14.5
EPS
1.6k
PE
9.3 lần
ROA
7%
ROE
11%
Nợ
1,425 tỷ
Vốn CSH
2,550 tỷ
Tổng tài sản
3,975 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
55.9%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
64.1%
Tiền mặt
344 tỷ
%NN sở hữu
9.88
Vốn thị trường
1,742 tỷ
Beta
1.9
KL niêm yết
176 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 69.6%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194