CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (vpg)

16.95
0.05
(0.30%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
16.90
Mở cửa
17.05
Khối lượng
731,100
Cao - thấp ngày
17.05 - 16.75
Cao - thấp 52w
22.90 - 10.78
Giá sổ sách
19.3
EPS
-0.1k
PE
0 lần
ROA
-0%
ROE
-1%
Nợ
4,139 tỷ
Vốn CSH
1,551 tỷ
Tổng tài sản
5,690 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
266.9%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
27.3%
Tiền mặt
1,339 tỷ
%NN sở hữu
0.36
Vốn thị trường
1,111 tỷ
Beta
1.9
KL niêm yết
80 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 53.9%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194