Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (bcm)

58.20
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
58.20
Mở cửa
57.40
Khối lượng
252,900
Cao - thấp ngày
58.20 - 57.20
Cao - thấp 52w
86.00 - 58.60
Giá sổ sách
17.4
EPS
0.4k
PE
124.7 lần
ROA
1%
ROE
2%
Nợ
31,481 tỷ
Vốn CSH
17,973 tỷ
Tổng tài sản
49,454 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
175.2%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
36.3%
Tiền mặt
593 tỷ
%NN sở hữu
2.74
Vốn thị trường
60,651 tỷ
Beta
1.1
KL niêm yết
1,035 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 26.0%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194