CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông (vc3)

23.80
0.10
(0.42%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
23.70
Mở cửa
23.60
Khối lượng
389,200
Cao - thấp ngày
24.00 - 23.40
Cao - thấp 52w
35.68 - 22.54
Giá sổ sách
12.5
EPS
1.3k
PE
17.7 lần
ROA
4%
ROE
11%
Nợ
2,290 tỷ
Vốn CSH
1,256 tỷ
Tổng tài sản
3,546 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
182.4%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
35.4%
Tiền mặt
135 tỷ
%NN sở hữu
0.01
Vốn thị trường
2,365 tỷ
Beta
1.3
KL niêm yết
100 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 43.1%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194