CTCP Nhựa Bình Minh (bmp)

87.20
0.40
(0.46%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
86.80
Mở cửa
87
Khối lượng
95,800
Cao - thấp ngày
87.50 - 86.80
Cao - thấp 52w
103.00 - 48.48
Giá sổ sách
36.5
EPS
12.7k
PE
6.4 lần
ROA
30%
ROE
35%
Nợ
512 tỷ
Vốn CSH
2,965 tỷ
Tổng tài sản
3,477 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
17.3%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
85.3%
Tiền mặt
675 tỷ
%NN sở hữu
83.40
Vốn thị trường
6,426 tỷ
Beta
0.8
KL niêm yết
82 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 63.4%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194