CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (hct)

9.10
-0.20
(-2.15%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
9.30
Mở cửa
9.10
Khối lượng
300
Cao - thấp ngày
9.10 - 9.10
Cao - thấp 52w
16.68 - 4.54
Giá sổ sách
19.8
EPS
-0.1k
PE
30 lần
ROA
-0%
ROE
-1%
Nợ
2 tỷ
Vốn CSH
40 tỷ
Tổng tài sản
42 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
4.6%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
95.6%
Tiền mặt
2 tỷ
%NN sở hữu
0.38
Vốn thị trường
17 tỷ
Beta
1.0
KL niêm yết
2 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 49.6%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194