CTCP Sonadezi Long Bình (szb)

30.40
-0.10
(-0.33%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
30.50
Mở cửa
30
Khối lượng
1,000
Cao - thấp ngày
31.70 - 29.70
Cao - thấp 52w
33.20 - 22.75
Giá sổ sách
20.1
EPS
3.8k
PE
8.3 lần
ROA
8%
ROE
19%
Nợ
843 tỷ
Vốn CSH
603 tỷ
Tổng tài sản
1,446 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
139.8%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
41.7%
Tiền mặt
203 tỷ
%NN sở hữu
6.87
Vốn thị trường
930 tỷ
Beta
0.7
KL niêm yết
30 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 55.6%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194