CTCP Chương Dương (cdc)

20.15
0.15
(0.75%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
20
Mở cửa
20
Khối lượng
613,300
Cao - thấp ngày
20.20 - 19.90
Cao - thấp 52w
20.00 - 17.30
Giá sổ sách
14.8
EPS
0.6k
PE
25.2 lần
ROA
1%
ROE
4%
Nợ
1,483 tỷ
Vốn CSH
325 tỷ
Tổng tài sản
1,808 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
456.6%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
18.0%
Tiền mặt
67 tỷ
%NN sở hữu
2.46
Vốn thị trường
438 tỷ
Beta
0.4
KL niêm yết
22 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 38.4%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194