CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (ntl)

33.40
-0.30
(-0.89%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
33.70
Mở cửa
34
Khối lượng
1,021,200
Cao - thấp ngày
34.00 - 33.30
Cao - thấp 52w
28.80 - 14.40
Giá sổ sách
18.9
EPS
0.1k
PE
67.2 lần
ROA
0%
ROE
1%
Nợ
543 tỷ
Vốn CSH
1,102 tỷ
Tổng tài sản
1,645 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
49.3%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
67.0%
Tiền mặt
38 tỷ
%NN sở hữu
4.88
Vốn thị trường
1,394 tỷ
Beta
1.7
KL niêm yết
61 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 60.7%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194