CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt (pvl)

2.80
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
2.80
Mở cửa
2.70
Khối lượng
196,500
Cao - thấp ngày
2.90 - 2.70
Cao - thấp 52w
3.60 - 1.60
Giá sổ sách
3.4
EPS
-1.6k
PE
0 lần
ROA
-35%
ROE
-46%
Nợ
54 tỷ
Vốn CSH
170 tỷ
Tổng tài sản
224 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
31.7%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
75.9%
Tiền mặt
8 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
150 tỷ
Beta
3.5
KL niêm yết
50 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 63.8%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194