CTCP Cảng Cát Lái (cll)

35
0.50
(1.45%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
34.50
Mở cửa
34.25
Khối lượng
4,100
Cao - thấp ngày
35.00 - 34.25
Cao - thấp 52w
38.11 - 21.20
Giá sổ sách
17.6
EPS
2.9k
PE
11.5 lần
ROA
13%
ROE
17%
Nợ
190 tỷ
Vốn CSH
598 tỷ
Tổng tài sản
788 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
31.8%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
75.9%
Tiền mặt
345 tỷ
%NN sở hữu
9.86
Vốn thị trường
1,122 tỷ
Beta
0.7
KL niêm yết
34 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 48.4%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194