CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế (gsp)

12
0.10
(0.84%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
11.90
Mở cửa
11.90
Khối lượng
103,400
Cao - thấp ngày
12.00 - 11.90
Cao - thấp 52w
14.30 - 6.63
Giá sổ sách
13.3
EPS
1.7k
PE
6.3 lần
ROA
7%
ROE
13%
Nợ
719 tỷ
Vốn CSH
741 tỷ
Tổng tài sản
1,460 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
97.0%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
50.8%
Tiền mặt
161 tỷ
%NN sở hữu
49
Vốn thị trường
580 tỷ
Beta
1.2
KL niêm yết
56 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 63.3%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194