CTCP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng (ddh)

15.90
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
15.90
15.90
15.90
15.90
0
11.6k
1.5k
10.3 lần
1.4 lần
6% # 13%
0.5
57 tỷ
4 triệu
5
22.0 - 15.9
52 tỷ
42 tỷ
124.7%
44.50%
46 tỷ

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
ATO 0 15.50 100
0 18.00 100
0.00 0 0.00 0
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
#UPCOM - ^UPCOM     (795 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VGI 86.40 (-5.70) 19.8%
ACV 98.00 (-0.20) 14.8%
MCH 184.90 (4.90) 8.9%
BSR 22.60 (0.20) 4.5%
VEA 42.50 (1.20) 3.7%
FOX 79.40 (1.80) 2.7%
VEF 212.00 (-10.00) 2.6%
SSH 65.40 (-0.10) 1.7%
DNH 57.50 (0.00) 1.7%
PGV 20.85 (0.00) 1.6%
MVN 19.60 (0.50) 1.5%
MSR 17.30 (-0.50) 1.3%
QNS 50.00 (-0.80) 1.2%
VSF 34.50 (-0.40) 1.2%
IDP 249.50 (0.00) 1.1%
CTR 126.50 (-5.10) 1.0%
SNZ 35.00 (0.00) 0.9%
MML 33.50 (-4.90) 0.9%
EVF 15.50 (-0.75) 0.8%
OIL 10.80 (-0.20) 0.7%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 62 (0.07) 0% 0.64 (0.00) 0%
2018 50 (0.06) 0% 0.68 (0.00) 0%
2019 0 (0.09) 0% 0.76 (0.01) 2%
2020 68 (0.07) 0% 1.68 (0.00) 0%
2021 48 (0.04) 0% 1.36 (0.00) 0%
2022 52 (0) 0% 2.25 (0) 0%
2023 61 (0) 0% 5.60 (0) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2023
Qúy 4
2022
Qúy 4
2021
Qúy 4
2020
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV60,99756,13842,17868,94185,71457,39367,29722,32138,154
Tổng lợi nhuận trước thuế7,0046,9476283,60515,8218741,142709591
Lợi nhuận sau thuế 5,5595,5465333,08613,857684905551461
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ5,5595,5465333,08613,857684905551461
Tổng tài sản94,13282,07651,99860,92394,13282,07651,99860,92359,92656,52666,26351,29443,53651,843
Tổng nợ52,24245,4498,06314,59052,24245,4498,06314,59016,66013,42715,48113,1609,11612,552
Vốn chủ sở hữu41,89036,62743,93546,33341,89036,62743,93546,33343,26643,09850,78238,13434,42039,291


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |